decembris 18, 2015

PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI E-VEIKALĀ

 1. Pārdošanas noteikumu spēkā esamība
  1. Pārdošanas noteikumi ir spēkā starp pircēju un uzņēmēju Rateco Grupp OÜ preču iegādei no interneta veikala Ecoscooter.lv un pakalpojumu sniegšanai.
  1.2. Papildus esošajiem noteikumiem, iegādājoties preci no Rateco Grupp OÜ, radušās tiesiskās attiecības regulē Igaunijas Republikā spēkā esošais Saistību tiesību likums (turpmāk tekstā StL), Patērētāju likums (turpmāk tekstā PL) un citi tiesiskie akti.
  1.3. Rateco Grupp OÜ patur sev tiesības veikt izmaiņas pārdošanas noteikumos. Minētās izmaiņas tiek atspoguļotas interneta vietnē ecoscooter.lv
  1.4. Interneta veikalā esošo produktu attēli ir ilustratīvi un tie var atšķirties no reālajām precēm.
  1.5. Interneta veikalā esošo produktu aprakstā var rasties neapzinātas kļūdas.
  1.6. Rateco Grupp OÜ ir tiesības bez sankcijām atkāpties no pārdošanas līguma, kas ir noslēgts ar e-veikala starpniecību, un pasūtīto prec nenodot vai pakalpojumu nesniegt šādos gadījumos:
  – prece noliktavā ir beigusies;
  – preces cena vai īpašības e-veikalā ir attēlotas nepareizi sistēmas kļūmes dēļ;
  Ja uzņēmumam Rateco Grupp OÜ nav iespējams pasūtījumu izpildīt, Rateco Grupp OÜ sazinās ar pircēju un atgriež kā priekšapmaksu iemaksāto summu.
 2. Cenas
  2.1. Visās ecoscooter.lv interneta veikalā norādītajās cenās ir iekļauts PVN 20%.
  2.2 Visas cenas, kas norādītas interneta veikalā ecoscooter.lv, ir eiro (EUR).2.3. Cenā ir iekļauta piegāde līdz klientam Latvijas, Igaunijas, Somijas, Lietuvas (izņemot nosūtīšanu uz Neringa pussalu) robežās. Nosūtīšanai uz Neringa pussalu tiek preces cenai tiek pieskaitīts 40€ ar PVN.
  2.4. Cenas ir spēkā no pasūtījuma noformēšanas brīža līdz noformētā pasūtījuma apmaksas termiņa noilgumam (1 diena pēc pasūtījuma noformēšanas).
 3. Pasūtījuma noformēšana
  3.1. Pievienojiet vēlamo preci iepirkumu grozam.
  3.2. Lai aplūkotu iepirkumu grozu, izvēlieties interneta vietnē augšējā labajā stūrī sadaļu „Iepirkumu grozs”.
  3.3. Ievadiet prasīto informāciju datu lauciņos.
  3.4 Lai apstiprinātu pasūtījumu, ieklikšķiniet lodziņā „jā, piekrītu noteikumiem”, un pēc tam spiediet „Tālāk”.
  3.5. Pēc pasūtījuma noformēšanas uz Jūsu e-pastu atnāks apstiprinājums, balstoties uz kuru varat veikt bankas pārskaitījumu uz Rateco Grupp OÜ norēķinu kontu.
  3.6. Interneta veikalā ecoscooter.lv veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās Pirmd.-Piektd. 9.00-17.00. Ja pasūtījums tiek iesniegts piektdienā pēc 14.00, tad pasūtījums tiek noformēts nākamajā pirmdienā.
 4. Pasūtījuma apmaksa4.1. Pasūtījumu var samaksāt, izmantojot bankas saiti (Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor), Visa un MasterCard kredītkarti vai ar bankas pārskaitījumu, kas ir jāmaksā 100% iepriekš. Visas cenas norādītas eiro (EUR).
 5. Pārdošanas līguma spēkā stāšanās
  5.1. Ar pārdošanas līgumu Rateco Grupp OÜ apņemas nodot pircējam esošo, sagatavojamo preci vai arī preci, kuru Rateco Grupp OÜ iegūs nākotnē, un padarīt iespējamu īpašuma pāreju pircējam, savukārt pircējs apņemas Rateco Grupp OÜ par preci samaksāt rēķinā norādīto summu un pieņemt preci.
  5.2. Pasūtījumi, par kuriem nav samaksāts, tiek anulēti 7 dienas no pasūtījuma noformēšanas brīža.
  5.3. Pārdošanas līgums stājas spēkā pēc tam, kad pircēja veiktā iemaksa ir ienākusi Rateco Grupp OÜ bankas kontā.
 6. Piegāde
  6.1 Kurjeru firma DPD nogādā Jums preci uz pasūtījumā norādīto adresi.
  6.1.1. Kurjeru firma DPD nodrošina klientam piegādi Baltijas valstīs max 3 darba dienu laikā.
  6.2 Lai piegāde notiktu bez kavējumiem, ir rūpīgi jāaizpilda pasūtījums, un jāievada patiesi un spēkā esoši dati.
  6.3. Rateco Grupp OÜ neatbild par kavētu piegādi gadījumā, ja prece ir nodota loģistikas partneriem pareizā laikā, taču piegāde ir tikusi kavēta tādu apstākļu dēļ, kurus Rateco Grupp OÜ nav varējusi ietekmēt vai paredzēt.
 7. Atteikuma tiesības
  7.1. Pēc pasūtījuma saņemšanas pircējam 14 dienu laikā ir tiesības atteikties no interneta veikalā noslēgtā līguma, neatklājot atteikuma iemeslu. 14 dienas ilgas atteikuma tiesības ir spēkā tikai privātpersonām. Juridiskām personām 14 dienu ilgas atteikuma tiesības netiek piemērotas.
  7.2. Ar preci var iepazīties un par tās atbilstību vai neatbilstību var pārliecināties, iepazīšanās ar preci nozīmē līdzvērtīgu izmantošanu kā mazumtirdzniecības veikalā pirms iegādes.
  7.3. Atgriežamajai precei ir jābūt pilnā komplektācijā (tai ir jābūt ar preces iepakojumu un visiem preces iepakojumā esošajiem priekšmetiem – kabeļiem, utt.). Ja prece ir iegādāta akcijas laikā, kur precei ir pievienota vēl kāda cita prece, Jums ir jāatgriež viss komplekts (t.i. visas preces).
  7.4. Gadījumā, ja atgriežamās preces stāvoklis ir pasliktinājies, tad pircējs ir atbildīgs par lietas lietošanas laikā radīto vērtības samazināšanos, lai pārliecinātos par preces stāvokli, īpašībām un darbību, pircējam ir jāapejas ar preci un jāizmanto tā tikai tā, kā to būtu atļauts darīt parastā veikalā.
  7.5. Atgriežot prec ir jāiesniedz brīvā formā uzrakstīts atteikuma iesniegums, un tas ir jānosūta uz adresi info@ecoscooter.lv vēlākais 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.
  7.6. Pircējam prece ir jāatgriež skaitot no nākamās dienas pēc iesnieguma iesniegšanas 14 dienu laikā vai arī jāiesniedz izziņa, ka viņš/viņa minētā perioda laikā ir preci nodevis loģistikas firmai.
  7.7. Rateco Grupp OÜ, saņemto atteikuma iesniegumu nekavējoties, taču ne vēlāk kā pēc 14 dienām, atgriež pircējam visas uz līguma pamata saņemtās atlīdzības.
  7.8. Visus tieši ar preces atgriešanu saistītos izdevumus sedz pircējs.
 8. Nepārvarama vara
  8.1. Rateco Grupp OÜ neatbild par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem vai preces piegādes kavējumu gadījumā, ja zaudējumu vai preces piegādes kavējumu ir radījuši apstākļi, kurus Rateco Grupp OÜ nav varējusi ietekmēt vai paredzēt.
 9. Personas datu apstrāde
  9.1. Pircējs ievada interneta veikalā savus datus, un ar attiecīgu apstiprinājumu sniedz atļauju ievākt, apstrādāt pircēja personas datus (vārds, kontakttālrunis, pakas piegādes un/vai māju adrese, e-pasta adrese) , kā arī nosūtīt loģistikas partneriem personas datus preces piegādei.
  9.2. Rateco Grupp OÜ ir tiesības izmantot pircēja kontaktinformāciju reklāmas vai citas informācijas nosūtīšanai pircējam.
  9.3. Pircējam jebkurā brīdī ir tiesības aizliegt savu personas datu ievākšanu un izmantošanu, izņemot gadījumu, ja tas ir nepieciešams, lai piedzītu no līguma izrietošu prasību vai piegādātu preci.
  9.4. Veicot pirkumus ar bankām, kurām ir kriptēts savienojums, pircējs nodrošina personīgo bankas kodu drošību, interneta veikals šiem datiem nevar piekļūt.
 10. Garantija un pretenziju iesniegšanas kārtība
  10.1. Rateco Grupp OÜ ir atbildīga par pircējam pārdotās preces neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem, kas parādās līdz divu gadu laikā, sākot no brīža, kad prece ir nodota pircējam.
  10.2. Pircējam ir tiesības gadījumā, ja parādās trūkumi, vēlākais divu mēnešu laikā vērsties pie Rateco Grupp OÜ, iesniedzot rēķinu, balstoties uz kuru preces iegāde tika apmaksāta. Paziņojums par preces neatbilstību ir jānosūta uz Rateco Grupp OÜ e-pasta adresi info@ecoscooter.lv. Gadījumā, ja pircējs neinformē par preces neatbilstību šajā punktā minētajā termiņā, Rateco Grupp OÜ ir atbrīvota no atbildības par preces neatbilstību.
  10.3. Gadījumā, ja precei parādās trūkumi, lūdzam pārtraukt tās lietošanu.
  10.4. Rateco Grupp OÜ ir atbildīga par preces neatbilstību un tās trūkumiem, kas parādās 2 gadu laikā no brīža, kad prece ir nodota lietotājam šādi:
  – pirmo sešu mēnešu laikā no preces nodošanas brīža tiek uzskatīts, ka preces neatbilstība ir pastāvējusi jau preces nodošanas brīdī, t.i. apliecināšanas pienākums par preces atbilstību kvalitāte gulstas uz Rateco Grupp OÜ pleciem.
  – pēc tam, kad ir pagājuši seši mēneši no preces nodošanas brīža, apliecinājuma pienākums par preces neatbilstību kvalitātei gulstas uz pircēja pleciem.
  10.5. Par preces, kurai ir trūkumi salabošanu vai aizvietošanu, Rateco Grupp OÜ un pircējs vienojas savstarpēji.
  10.6. Rateco Grupp OÜ nav atbildīga par trūkumiem, kas precei radušies pircēja vainas dēļ, kas ir radušies neatbilstoši uzglabājot vai izmantojot preci,
  10.7. Gadījumā, ja parādās preces neatbilstība prasībām vai trūkumi, lūdzam uz e-pasta adresi info@ecoscooter.lv nosūtīt pretenziju, kurā ir norādīts pasūtījuma iesniedzēja vārds, kontakttālrunis, pasūtījuma numurs un precīzs apraksts par preces neatbilstību kvalitātei vai tās trūkumu.
  10.8. Pretenzija par preces neatbilstības vai trūkuma atklāšanu ir jāiesniedz divu mēnešu laikā no brīža, kad ir atklāta preces neatbilstība.
  10.9. Visas pretenzijas tiek izskatītas un ar pircēju sazināšanās notiek pie pirmās iespējas, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.
  10.10. Pircējam ir tiesības pieprasīt no Rateco Grupp OÜ pirkuma cenas samazināšanu vai līguma izbeigšanu, kā arī pieprasīt naudas atgriešanu, ja Rateco Grupp OÜ nevar preci salabot vai aizvietot, ja preces salabošana vai aizvietošana neizdodas.
 11. Pircēja tiesības griezties pie patērētāju sūdzību komisijas
  11.1. Ja Rateco Grupp OÜ ir atteikusies no pircēja sūdzības atrisināšanas vai pircējs nepiekrīt Rateco Grupp OÜ piedāvātajam risinājumam un uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības vai ievainotas viņa intereses, pircējs ar Patērētāju aizsardzības dienesta starpniecību var iesniegt sūdzību patērētāju biedrības komisijai. Patērētāju aizsardzības komisijas dati ir norādīti Patērētāju aizsardzības dienesta mājaslapā, Eiropas Savienības dalībvalstīs radušos problēmu risināšanai ir jāvēršas Eiropas Savienības patērētāju konsultāciju centrā.